Archiv

Blíží se změny, které ovlivní život všech Evropanů. Je to neodvratné, říká expert

„Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost i její přírodu, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu či zdraví lidí,“ tvrdí Evropská agentura pro životní prostředí EEA. Vychází přitom z nového evropského hodnocení klimatických rizik publikovaného začátkem týdne.

„Nová analýza ukazuje, že Evropa čelí naléhavým klimatickým rizikům, která rostou rychleji než naše připravenost. Aby byla zajištěna odolnost naší společnosti, musí evropští i národní politici jednat, aby klimatická rizika snížili, a to jak rychlým snižováním emisí, tak důrazným zaváděním adaptačních opatření,“ dodává k ní ředitelka agentury Leena Ylä-Mononenová. 

[chooze:article;value:535060]

Klimatu se tak podle odhadů bude muset přizpůsobit například zemědělství, kde EEA navrhuje kvůli suchům částečný posun od živočišných bílkovin k rostlinným, a problém může představovat také nárůst nároků na rozvodnou soustavu elektrické energie. Změn se pravděpodobně dočkají i běžné obytné domy, jejichž výstavba může být opět o něco dražší. Hypotéky či pojistky totiž může prodražit zvýšené riziko přírodních katastrof.

Asi nejvýrazněji se mají dopady změny klimatu projevit na jihu Evropy, jenž se už nyní potýká s extrémním suchem, a také v přímořských oblastech, které jsou ohroženy záplavami. Bez rizik ale není ani region středovýchodní Evropy, kam EEA řadí i Česko. Podle předpovědi agentury v této oblasti poroste výskyt vln veder a sucha, ale také celkové roční srážky a počet průtrží mračen.

Neodvratný výhled

„Vzhledem ke klimatickým extrémům z minulých let, kdy jsme v Evropě měli období veder a sucha, lesních požárů, ale třeba i povodně, se na tyto výzvy prostě musíme připravovat a počítat s tím,“ říká k evropskému hodnocení odborník na klimatické modely z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Aleš Farda.

„Je to výhled jistě nemilý, ale bohužel přinejmenším ve střednědobém měřítku neodvratný s tím, jak nám stále rostou emise skleníkových plynů, a to i v zemích, jako je Indie a Čína. Jedinou nadějí, jak toto zkrotit, je postupný přechod na nízkoemisní ekonomiku,“ dodává.

[chooze:article;value:542931]

Díky vyspělosti je Evropa méně náchylná na škody

I podle Radana Hutha, odborníka na změny klimatu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, je potřeba brát varování vážně. Některá tvrzení jsou podle něj ale lehce zavádějící.

„Není tam nic, co bychom dosud nevěděli. Trochu překvapivé může být tvrzení, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím světadílem, což však plně vychází z její zeměpisné polohy, protože se nejrychleji oteplují polární oblasti a malé rozlohy. Oblastí stejné velikosti jako Evropa, jen netvořících jeden kontinent, jež se oteplují rychleji než Evropa, je víc,“ vysvětlil.

„Navíc je férové doplnit, že Evropa je díky své ekonomické a technologické vyspělosti ze všech kontinentů nejméně náchylná k utrpění škod z dopadů změny klimatu. Občas pak ze zprávy vystrkuje růžky aktivismus prosazující své vlastní cíle jen volně spojené s klimatem, jako je ta změna stravovacích návyků. Chybí mi tam také zhodnocení dopadů podobných opatření na ekonomiku,“ doplnil.

Naše Česko: Klimatická změna umožní v Česku pěstovat tropické ovoce (2/2024):

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments