Archiv

PŘEHLED: Řada podniků v Česku chystá propouštění. Výpověď se týká stovek lidí

„V únoru 2024 nahlásilo v ČR hromadné propouštění celkem 11 zaměstnavatelů. To je o čtyři více než v předchozím kalendářním měsíci a o čtyři více než ve stejném měsíci předchozího roku. Celkově bylo nahlášeno propouštění 580 osob,“ informoval TN.cz Úřad práce ČR.

Nejvíce ohrožení jsou přitom techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky, kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech a obsluha stacionárních strojů a zařízení.

[chooze:article;value:544443]

Z hlediska odvětví je podle úřadu hromadným propouštěním zasažena výroba základních kovů, hutních zpracování a slévárenství, výroba a rozvody elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení.

Je důležité upozornit, že v případě zaměstnavatelů nejde o prostý součet, co se týče celkového počtu. Jeden zaměstnavatel totiž může propouštět ve více krajích. V celkovém souhrnu je však následně uveden jen jednou.

Nejhorší situace je aktuálně v Olomouckém kraji, kde propouštění ohlásily dvě firmy a dotknout se může 169 pracovníků. Za ním následuje Praha (tam by výpověď mohlo dostat 88 lidí ze dvou podniků) a Moravskoslezský kraj, kde může o práci přijít 58 zaměstnanců, protože propouštět hodlají dva zaměstnavatelé.

Dynamický vývoj

Úřad však upozorňuje, že se stále jedná o záměr. „Neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci. K hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí vždy dojít nebo se může propouštění dotknout jen části z původně deklarovaného počtu zaměstnanců. Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele,“ vysvětlil.

Míra nezaměstnanosti je v Česku stále druhá nejvyšší od roku 2017. Na konci letošního února evidoval Úřad práce ČR celkem 296 107 uchazečů o zaměstnání, což je o 561 více než v předchozím měsíci a o 13 599 více než v únoru 2023. Podíl nezaměstnaných tak činil 4 %.

Situace by se ale podle odborníků měla postupně zlepšovat. „V únoru se již neprojevuje dopad ukončení sezónních prací či pracovních poměrů na dobu určitou, což bylo důvodem růstu počtu uchazečů o zaměstnání v lednu. Na druhou stranu v únoru ještě nedochází k poklesu nezaměstnanosti kvůli zahájení sezónních prací,“ nastínil úřad.

[chooze:article;value:544803]

„Míra registrované nezaměstnanosti se po lednovém nárůstu stabilizovala. Již třetí měsíc po sobě převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci počet evidovaných volných pracovních míst,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Zájem o rekvalifikaci

Experti se shodují, že se ale výrazně změnil přístup lidí. „Zároveň vidíme, že roste počet zájemců o rekvalifikační a vzdělávací kurzy digitálních kompetencí. Lidé si začínají uvědomovat, že se trh práce dynamicky mění a že se ve vlastním zájmu musí průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence,“ poznamenal Krištof.

A posun je dle nich poměrně znatelný. „Plná třetina ekonomicky aktivních dospělých je dnes již výrazně otevřena průběžnému doplňování své kvalifikace, ba i úplné změně pracovního zaměření, kdyby tím získali dlouhodobě lepší pracovní uplatnění,“ přidal se analytik společnosti Alma Carrer Tomáš Ervín Dombrovský.

„Do určité míry jde o poznanou nutnost, k čemuž notně přispěly také otřesy v období pandemie, během níž řada lidí v segmentech nejvíce zasažených omezeními provozu musela chtě nechtě přejít k jiným typům činností. Rychle se prosazující technologické změny tlak na adaptaci dále zvyšují,“ uzavřel Dombrovský.

Spolek nabízí práci snů a zájemci mohou na Antarktidě počítat tučňáky. Více se dozvíte v následující reportáži (3/2024):

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments