Archiv

Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Úřad varuje před častými chybami

Finanční správa dostala k 11. březnu 649 690 přiznání k daním z příjmů za loňský rok. Přestože je možné odevzdat dokumenty fyzicky, lidé na úřad osobně nemusí. „Doporučovanou alternativou je samozřejmě elektronické podání daňového přiznání, ať už datovou schránkou nebo v uživatelsky přívětivém rozhraní portálu MOJE daně,“ nastínila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Daňové přiznání je letos nutné fyzicky odevzdat do 2. dubna. Lidé ho mohou podat rovněž elektronicky, a to do 2. května. V případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, se termín prodlužuje až do 1. července.

[chooze:article;value:539535]

Nejčastější chyby

Finanční správa upozorňuje, aby si lidé při vyplňování a odevzdávání přiznání dávali pozor na řadu chyb, kterých se mohou snadno dopustit. Podívejte se, které jsou nejčastější.

Správný formát

Od loňského roku mají daňoví poplatníci, a to zejména z řad osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kterým byla zřízena datová schránka, povinnost podat přiznání pouze elektronicky. Důležité je vše mít v předepsaném formátu XML.

„Častou chybou je vyplnění přiznání ve formátu PDF a jeho zaslání datovou schránkou. Pro elektronické podávání proto doporučujeme využít portál MOJE daně, ve kterém se s formátem nespletete,“ radí odborníci.

Uplatňování slev

Častou chybou bývá, že rodiče uplatňují slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné) v maximální možné výši. Ta činí 17 300 korun. „Ze zákona je možné slevu uplatnit pouze ve výši skutečně vynaložených výdajů, které jsou často nižší,“ upozornil úřad.

V případě využití zvýhodnění na vyživované dítě je pak třeba si pohlídat, aby daňovou slevu využil pouze jeden z rodičů.

[chooze:article;value:539977]

Problém může nastat i u slevy na manžela nebo manželku. „Při uplatňování slevy často dochází k nezahrnutí některých příjmů, typicky nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské, do testovaného přijmu manželky nebo manžela, který nesmí přesáhnout 68 tisíc korun ročně,“ varovali pracovníci správy.

Úroky z hypotečního úvěru, který byl poskytnutý na bydlení, si lze nárokovat jako nezdanitelné části základu daně pouze v určitých případech. Člověk musí být vlastníkem nemovitosti nebo musí objekt používat k trvalému bydlení.

Ještě letos pak lidé navzdory jejich ukončení mohou využít slevu na studenta a školkovné. „Jejich zrušení se projeví až v daňovém přiznání za rok 2024, které budete podávat v roce 2025,“ vysvětlil úřad.

Přeplatek

Pokud má člověk v rámci daňového přiznání přeplatek na dani, je potřeba podepsat papírový formulář nejen v části, kde je uvedena podepisující osoba a datum podání. Je nutné podepsat také žádost o vrácení přeplatku, která je umístěná na konci formuláře. „Sice jsou uvedena na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno,“ nastínili odborníci.

[chooze:article;value:538510]

Osvobozené příjmy

Jestliže jste v roce 2023 obdrželi osvobozený příjem vyšší než 5 000 000 korun, je nezbytné podat finančnímu úřadu oznámení. A to i v případě, kdy dotyčný jinak nemá povinnost podat daňové přiznání.

Nejčastěji se jedná například o dar, dědictví, výhry v loteriích nebo příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. „Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Nepodání oznámení je spojené s citelnou pokutou,“ upozornila správa.

Školkovné skončilo od nového roku. Více se dozvíte v následující reportáži (12/2023):

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments