Archiv

Ženy musí pracovat o dva měsíce déle, aby vydělaly stejné peníze jako muži

[chooze:gallery;value:34825]

Při bližším porovnání výdělků žen a mužů ve srovnatelné kategorii zaměstnání najdeme nejvyšší rozdíly v kategorii řídících pracovníků a zákonodárců, kde muži převažují nejen početně, ale i svým výdělkem. Rozdíl v mediánovém příjmu za rok 2022 činí více než 16 000 Kč měsíčně. Následuje kategorie specialistů a specialistek, kam patří i lékařské pozice, a vyučující, kde naopak početně převažují ženy, ale rozdíl ve výdělku dosahuje 11 940 Kč v neprospěch žen.

I přesto, že v České republice ženy častěji úspěšně dokončí terciární vzdělání (o šest procent více než muži), nezajistí jim bohužel lepší odměnu. Naopak. Mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami a muži jsou nůžky v odměňování rozevřené zdaleka nejvíc (25 %).

Rozdíl se též výrazně proměňuje s věkem. Nejvyšší je mezi 45 až 49 lety, kdy dosahuje 23,7 %, v mediánové mzdě činí 7 531 Kč měsíčně. Jedná se o věkové kategorie, kdy se ženy často vracejí po rodičovské pauze zpátky na trh práce a vzhledem k péči o děti a domácnost, která větší měrou leží právě na nich, potřebují volit pracovní strategie umožňující především větší flexibilitu.

[chooze:article;value:542534]

„Nerovné odměňování většinou není ze strany zaměstnavatele záměrné. Stále více z nich má zájem aktivně zjistit, zda mají férově nastavené odměňování žen a mužů. Umožňuje jim to efektivněji využít a rozvinout kariérní potenciál všech zaměstnaných,“ doplňuje Lenka Simerská z projektu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Rovná odměna, který se i letos stal odborným partnerem konference Equal Pay Day.

Zatím největší podporou pro české ženy zůstává flexibilita. To znamená možnost práce z domova a další hybridní modely, včetně zkrácených úvazků. Pomocí je v tomto ohledu od minulého roku sleva na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek, mezi něž patří i rodiče malých dětí. Od začátku platnosti slevy vzniklo nově 22,6 tisíc zkrácených úvazků.

„Problematiku rovného odměňování bere MPSV velmi vážně. Podporujeme a zároveň sami vyvíjíme konkrétní nástroje, jejichž cílem je mimo jiné transparentnost na trhu práce. Systémový projekt Rovná odměna analyzuje odměňování firem a dalších institucí. Zaměstnavatelům umožňujeme otestovat míru férovosti v přístupu k odměňování, zaměstnancům pak nabízíme mzdovou a platovou kalkulačku, která umí ukázat obvyklé výdělky podle příslušných zkušeností, oboru, regionu a dalších kritérií. Rovnému odměňování se věnujeme i legislativně, a to například v rámci diskuzí o možných úpravách zákoníku práce,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

[chooze:article;value:544799]

K této změně firemní kultury již 15 let přispívá organizace Business & Professional Women CR (BPWCR). Komunikaci na téma gender pay gap jako první v ČR otevřela, a nejenže vede systematickou osvětovou kampaň, ale skrze expertízu, prezentaci ženských vzorů a příkladů dobré praxe, vzdělávací a mentoringové programy se jí daří získávat zájem o aktivní řešení jak u samotných žen, tak i firem.

Mezi stěžejní programy, kterými podporuje ženy v jejich ekonomické nezávislosti a zároveň přispívá ke změně politik ve firmách, patří mezifiremní mentoring Empowering Women Mentoring, iniciativa UN Global Compact a UN Women s názvem Women’s Empowerment Principles a Akademie pro začínající podnikatelky (AWE). Za dobu jejich existence se do těchto a dalších programů zapojily desítky firem a prošly jimi stovky žen.

„Cítím obrovskou změnu v přístupu, která dává naději, že se s problémem odlišného přístupu a gender pay gap vyrovnáme. Když jsme začínali, většina lidí si s těmi informacemi nevěděla rady a řada žen tvrdila, že jich se takový rozdíl netýká. Postupně ale přicházely další informace od nás i ze zahraničí, první firmy zahájily analýzy své situace i certifikace, o problematiku se začala více zajímat média. Je celá řada společností, které se problematice pravidelně věnují a mají takové programy, které rozdíly odstraňují,“ říká prezidentka BPWCR Lenka Šťastná. 

Vlajkovým projektem a vyvrcholením kampaně, kterou BPWCR celoročně vede, je pak dvoudenní mezinárodní konference Equal Pay Day, která je unikátním spojením konference a vzdělávání. Letošní 15. ročník s tématem Příležitost se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna v Praze a představí tři desítky vystupujících a 80 mentorek z Česka i ze zahraničí a přiláká stovky mužů i žen z řad managementu, byznysu, veřejné správy a diplomacie.

Ženy musí pracovat o dva měsíce déle, aby vydělaly stejné peníze jako muži (3/2023):

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments